Rendszerszintű problémákról ír az ombudsman

az MDAC civil szervezet gödi Topházban készült képe

A TASZ bejelentése után meglehetősen kritikus hangvételű jelentést tett közé az alapvető jogok biztosa a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény ügyében.
A kétoldalas jelentés egy fogyatékossággal élő emberek otthonául szolgáló Baranya megyei intézményben történt bántalmazás kialakulásához vezető okairól ír.

A konkrét intézményben történő abúzusokon túl a jelentés kitér rendszerszintű problémákra is, amelyek valamennyi nagyszámú bentlakásos intézményben fennállnak.
Ennek legfőbb oka, hogy az ellátottak nagy, a gondozók alacsony száma olyan kiszolgáltatott helyzetet teremt a feszített munkatempó, munkaerő- és finanszírozási hiány miatt, amely melegágya a bántalmazásnak.
A fogyatékossággal élők esetében pedig fokozottan igaz, hogy szellemi és testi képességeik korlátozottságának köszönhetően nagyon kicsiny, vagy szinte semmilyen mértékben nincsenek tisztában a jogaikkal, sok esetben még azzal sem, hogy őket éppen bántalmazzák.

Ennek köszönhetően az őket ért abúzusok bejelentésének aránya elenyésző az összes valóban megtörtént jogsérelemhez képest.

Az alapvető jogok biztosa részben megalapozottnak találta a TASZ körülményekre vonatkozó panaszait, mivel azok nagyban befolyásolják a dolgozók ellátottakhoz való viszonyát.
Kiderült, hogy a mozsgói otthonban – ahol a többi telephelyhez képest még stabilnak mondhatóak a körülmények – négyből egy mosdóban van melegvíz, de azok sem teljesen akadálymentesek.
A biztos megállapította továbbá azt is, hogy a lakók magánszférája sérül, mivel a helyhiány miatt a lakószobákat nem rendeltetésszerűen használják.

A jelentés fő állítása, hogy a fogyatékossággal élő emberek emberi jogainak garantálásához szükséges a férőhelykiváltás, azaz ezeknek a nagylétszámú intézményeknek a bezárása.
A Biztos felkéri az EMMI-t, hogy az egyes nagylétszámú intézmények bezárása és kisebb, támogatott lakatásba való költöztetés során legyen figyelemmel a jelentésre, továbbá javasolja, hogy legyen elérhető szupervízió.

A TASZ közlése kitér továbbá arra is, hogy ez már a sokadik alkalom, amikor a nagylétszámú intézmények működésének rendszerszintű problémái látnak napvilágot; emlékeztet a gödi Topház ügyére, ahol az MDAC civil szervezetnek köszönhetően sikerült bebizonyítani az intézményben uralkodó embertelen állapotokat.
Kiderült, hogy két folyamatban lévő nyomozás ellenére sem tervezi ellenőrizni az intézményt az EMMI.